Daily Archives: May 24, 2018


việc thực hiện xây khu đô thị mới Kosy Xương Giang
quy định về chế độ sử dụng đất ở Dự án khu đô thị mới Kosy Xương Giang cho phép khách hàng có thể được sử dụng đất ở lâu dài để hoàn thành kế hoạch bán hơn 2003 lô đất tại dự án Kosy Bắc GIang thì phải thu […]

khu đô thị mới Kosy Xương Giang